Centrale as Aquaduct bij Burgum

De kanaalzone Burgum bestaat uit verschillende projecten: 1. Het inrichten van het weidevogelgebied Stinswei; 2. De aanleg van natuurvriendelijke oevers; 3. Fietspaden ten noorden en zuiden van het Prinses Margrietkanaal; 4. De inrichting van een schiereiland; 5. Moerasstroken langs het aquaduct en onder de brug (Deze zorgen voor een ecologische doorgang langs het PM-kanaal door Burgum heen.); 6. Pontje om het recreatieve netwerk ten noorden en zuiden van het kanaal te verbinden.   Al…

Lees Meer »