Centrale as Aquaduct bij Burgum

De kanaalzone Burgum bestaat uit verschillende projecten:

1. Het inrichten van het weidevogelgebied Stinswei;

2. De aanleg van natuurvriendelijke oevers;

3. Fietspaden ten noorden en zuiden van het Prinses Margrietkanaal;

4. De inrichting van een schiereiland;

5. Moerasstroken langs het aquaduct en onder de brug (Deze zorgen voor een ecologische doorgang langs het PM-kanaal door Burgum heen.);

6. Pontje om het recreatieve netwerk ten noorden en zuiden van het kanaal te verbinden.

 

Al deze maatregelen zorgen dat de kanaalzone Burgum een goede verbinding en belevenis geeft tussen mens en natuur samen met verkeersveiligheid en een goede waterverbinding.