Filmpjes landbouw werkzaamheden voorjaar 2019

Filmpjes van landbouwwerkzaamheden voorjaar 2019

Planten van plantuien

Zodebemesting Folkertsma en mest aanvoer door Mestweg Fa. Wassenaar 

Zodebemesting Loonbedrijf G.D. de Vries Hallum

Vastemest strooien