Foto’s aanleg sluis in elec. vaarroute

 

Hier ziet u enkele foto’s van het maken van een sluis in de Rijperkerkstervaart in Friesland.

Er worden steeds weer nieuwe foto’s gemaakt tot dat de sluis klaar is.
Zodat u een mooi overzicht heeft van de werkzaamheden die er plaatsvinden.
Houdt u dus de website & projecten goed in de gaten voor nieuwe items, foto’s & video’s.

Het project
Provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel en gemeente Tytsjerksteradiel gaan een electric only sloepenroute aanleggen. Dit is de vaarverbinding Grutte Wielen – Swemmer. De route loopt van Leeuwarden via Ryptsjerk en De Falom tot aan de Swemmer nabij de Westereen. De werkzaamheden starten na het vaarseizoen van 2015. Volgens de planning zijn alle werkzaamheden eind 2016 afgerond. De elektrische vaarroute is alleen bestemd voor elektrische of hybride boten.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het baggeren van de route, het aanleggen van twee sluisjes en het ophogen van bruggen. De totale kosten voor de aanleg bedragen 2,8 miljoen euro. Provincie Fryslân neemt 1,75 miljoen euro voor haar rekening. Gemeente Dantumadiel 500.000 euro en gemeente Tytsjerksteradiel 575.000 euro. Afgelopen zomer startte Het Friese Merenproject met de aanleg van de eerste Friese ‘electric only’-vaarroute, namelijk het vaartraject Heeg-Âldega-Heeg. De werkzaamheden worden in combinatie met Friso-Civiel uitgevoerd.

Bijzonderheden
QuickWin 
Met de aanleg van de route gaat een langgekoesterde wens in vervulling. De vaarverbinding opent Noordoost Fryslân als de achtertuin van Leeuwarden. De route is door de goede samenwerking en vlotte planning een goed voorbeeld van een QuickWin project. Dit komt uit de provinciale uitvoeringsagenda Streekwurk. De gemeenten en provincie hebben in het kader hiervan gekeken welke projecten voorrang moeten krijgen. Met het extra geld vanuit de provincie kan de route op korte termijn worden uitgevoerd.