Gewasbescherming door Timmermans

Dit is de kernactiviteit van het bedrijf. Wij hebben de beschikking over een zevental moderne zelfrijdende spuitmachines die in bijna alle land- en tuinbouwgewassen inzetbaar zijn. De machines beschikken over een variabele spoorbreedte verstelling van 1,50 tot 2,25meter, hoge bodemvrijheid en spuitboombreedte tot 42meter. Alle machines zijn uitgerust met HTA luchtondersteuning. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een lucht-vloeistofdop, waarbij de spuitvloeistof vermengd wordt met perslucht en zo gedwongen het gewas in wordt gespoten.