Projecten

Project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’

Gemaal de Heining te Marrum EEN VEELZIJDIG PROJECT VOOR MENS EN NATUUR Met het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ geven we een impuls aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in noord-Fryslân. Het gemaal in de zeedijk bij Marrum verbetert straks de waterafvoer bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering. Ook ontstaat er een bijzondere verbinding tussen (zoet) binnenwater en zout (zee) water in het unieke buitendijkse kwelderlandschap voor kwelderplanten en wadvogels….

Lees Meer »

Film Rijksstraatweg Hardegarijp van begin werkzaamheden tot einde werkzaamheden

  Hurdegaryp Eind augustus 2017 is aannemer C. van den Adel met de uitvoering van KIK Hurdegaryp begonnen met de herinrichting van de Rijksstraatweg in Hurdegaryp.  KIK staat voor Kansen in Kernen. Het KIK project gaat over de dorpen die liggen aan de Centrale As. Dankzij de Centrale As rijdt er geen doorgaand verkeer meer door de dorpen. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren en de weg anders in te…

Lees Meer »

Werkzaamheden Heijmans Spooronderdoorgang Hardegarijp

Door Heijmans word een onderdoorgang gemaakt Vanaf 20 augustus a.s. wordt gestart met de aanleg van de bouwkuip voor de nieuwe onderdoorgang onder het spoor in Hurdegaryp. Nu al is Heijmans volop bezig met de voorbereidingen. De onderdoorgang en de aansluiting hiervan op de nieuwe rondweg via een rotonde, is onderdeel van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL). Deze onderdoorgang is voor het autoverkeer wat in Hardegarijp moet zijn

Lees Meer »